Geachte klant van PaComer of gebruiker van onze website:

De bescherming van uw gegevens is essentieel voor ons. In de volgende tekst leggen we u uit welke gegevens we van u verzamelen en verwerken wanneer u onze website gebruikt en de pagina’s die u daarvandaan kunt bezoeken.

Korte samenvatting

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens?

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens op deze website is FRANCISCO RODRIGUEZ RODRIGUEZ (hierna te noemen PaComer), gevestigd aan de Gerard Doustraat 66, 1072 VV Amsterdam (Nederland).

2. Welke gegevens worden verwerkt wanneer u onze website bezoekt?

Wanneer u onze website bezoekt, stuurt uw browser verschillende gegevensreeksen naar onze server, die nodig zijn om onze website weer te geven en technisch de stabiliteit en veiligheid te waarborgen. Deze gegevens, waaronder het IP-adres, worden opgeslagen in logbestanden (ook wel logbestanden genoemd).

3. Worden er cookies gebruikt op de website?

Ja. We gebruiken verschillende cookies op onze website. U kunt gedetailleerde informatie vinden over hoe ze werken, hoe u cookies kunt verwijderen of hoe u kunt voorkomen dat ze worden opgeslagen in de privacy-informatie en in het privacyvoorkeuren gedeelte.

4. Gebruiken we analysetools op onze website?

Ja. We werken samen met verschillende aanbieders om onze website en onze aanbiedingen te tonen en te optimaliseren volgens de behoeften. U kunt gedetailleerde informatie vinden over de serviceproviders, hoe de analysetools werken en welke opties u heeft om deze tools uit te schakelen in het privacyvoorkeuren gedeelte.

5. Wordt er op onze website gebruikersgerichte reclame weergegeven?

Ja. We werken samen met serviceproviders die reclame kunnen tonen, onder andere met behulp van cookies en gebruikers- en interessegerichte advertentie-ID’s, zowel voor ons als voor onze partners. U kunt gedetailleerde informatie vinden over de serviceproviders, hoe de advertentietools werken en welke opties u heeft om deze tools uit te schakelen in het privacyvoorkeuren gedeelte.

6. Delen we uw gegevens met derden?

Nee. We geven uw gegevens niet door aan onbevoegde derden. In dit opzicht zorgen we ervoor dat we de nodige verwerkingsovereenkomsten hebben gesloten met externe leveranciers.

7. Waar kunt u terecht met uw vragen?

Als u vragen heeft over gegevensbescherming, kunt u contact met ons opnemen via het e-mailadres info@pacomertraiteur.nl.

8. Hoe kan ik mijn toestemming intrekken of bezwaar maken tegen de verwerking?

Hieronder geven we een korte samenvatting van de opties die u heeft om uw toestemming in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens, overeenkomstig artikel 6, lid 1, sub f) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (RGPD). U kunt meer informatie vinden in ons privacybeleid.

a. Cookies en vergelijkbare technologieën: raadpleeg het privacyvoorkeuren gedeelte in onze app of op onze website. Helaas kunnen we de instellingen niet voor u beheren, omdat dit instellingen van uw eigen apparaat betreft.

b. E-mail: u kunt te allen tijde op de afmeldlink klikken in de e-mails die u ontvangt om uw toestemming in te trekken of bezwaar te maken tegen ontvangst. Ook als u een klantaccount bij ons heeft, kunt u de nieuwsbriefinstellingen binnen uw account aanpassen. Als u alleen e-mails wilt ontvangen met betrekking tot uw bestellingen en uw klantaccount bij PaComer, kunt u altijd contact met ons opnemen via info@pacomertraiteur.nl.

c. Custom Audience: om uw toestemming voor Custom Audience in te trekken, kunt u contact met ons opnemen via info@pacomertraiteur.nl.

Andere: als u andere toestemmingen wilt intrekken, uw gegevens wilt laten verwijderen of bezwaar wilt maken tegen de verwerking ervan, kunt u altijd contact met ons opnemen via info@pacomertraiteur.nl.

Algemene informatie over gegevensbescherming bij PaComer

1. Toepassingsgebied en definities

1.1 De informatie over gegevensbescherming omvat de informatie zoals vermeld in artikel 13 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (RGPD) over de verwerking van gegevens in het kader van het bezoek aan onze website of aan de pagina’s waartoe vanaf daar toegang kan worden verkregen.

1.2 U kunt meer gedetailleerde informatie vinden over de aard en het doel van de gegevensverwerking met betrekking tot het gebruik van de contactfuncties van de website (klantenservice), de diensten voor onze gemeenschap, evenals onze sociale media, op de betreffende portal of wanneer u de bijbehorende applicatie gebruikt.

1.3 Wat betreft links naar pagina’s van derden, hebben we geen invloed of controle over de inhoud van dergelijke pagina’s of hun privacybeleid. We raden u aan om het privacybeleid van de pagina’s van derden te controleren om er zeker van te zijn of ze gegevens verzamelen, verwerken, gebruiken of toegang van derden tot de gegevens toestaan, en in hoeverre.

1.4 U kunt de volledige tekst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (RGPD), inclusief definities en uitleg, vinden op de volgende link.

2. Plaats van gegevensopslag

2.1 Alle persoonlijke gegevens die we verzamelen van de website en die we verwerken, worden opgeslagen en beveiligd op onze lokale servers in Nederland.

2.2 Het doel van deze gegevensverwerking is het hosten van onze webserver en databases, evenals het maken van een back-up ervan op basis van een uitgebreid verwerkingsovereenkomst.

3. Gegevensverwerking bij PaComer

3.1 De verantwoordelijke voor het beschermen, bewaren en waarborgen van de technische en organisatorische maatregelen voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens is uitsluitend PaComer, gevestigd aan Gerard Doustraat 66, 1072 VV Amsterdam (Nederland).

3.2 Om controle over de processen en klantenservice binnen de hele groep te waarborgen, worden gegevens beschikbaar gesteld aan dochterondernemingen en filialen, in overeenstemming met het bijbehorende verwerkingscontract (art. 28 RGPD). Deze bedrijven zijn verplicht om persoonsgegevens alleen te verwerken onder het gezag en de verantwoordelijkheid van PaComer. Er wordt geen lokale opslag van gegevens in deze bedrijven uitgevoerd.

4. Algemene IT-diensten

Samenwerking met diverse IT-serviceproviders die onze IT-infrastructuur onderhouden en continu ontwikkelen op het gebied van technische en beveiligingskwesties. Als deze serviceproviders voor de uitvoering van genoemde functies toegang hebben tot persoonlijke gegevens, gebeurt dit altijd onder toezicht van PaComer en wordt gegarandeerd dat er geen persoonlijke gegevens buiten PaComer worden opgeslagen.

5. Juridische basis: artikel 6, lid 1, sub f) van de RGPD.

Gegevensverwerking bij de uitoefening van de rechten van de betrokkene

Indien u uw rechten als betrokkene uitoefent, verwerken wij uw gegevens los van andere verwerkingsactiviteiten, om uw verzoek te beheren en uit te voeren.

Om uw identiteit te verifiëren, hebben we met name uw voornaam, achternaam, adres, e-mailadres en bestelgegevens nodig.

Voor nalevingsdoeleinden: om uw geverifieerde verzoek te beheren, moeten we ook de gegevens verwerken die op u betrekking hebben en die zijn opgenomen in het verzoek.

Juridische basis: artikel 6, lid 1, sub c) van de RGPD.

Los van de bestaande klant- of bestelgegevens slaan we de gegevens met betrekking tot uw verzoek apart op, met als doel om aan uw rechten als betrokkene te voldoen, evenals om de verplichtingen voor verificatie en documentatie te waarborgen (artikel 5, lid 2 van de RGPD). De duur van de opslag hangt af van de respectieve wettelijke vereisten.

6. Overdracht van gegevens aan wetshandhavingsautoriteiten

Indien de bevoegde wetshandhavingsautoriteiten ons verzoeken om de overdracht van persoonsgegevens, zal dit alleen plaatsvinden indien dit wettelijk vereist is, direct is geautoriseerd of indien we kunnen aantonen dat er een legitiem belang is dat prevaleert boven de belangen of fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene. In dit geval is het niet mogelijk om bezwaar te maken tegen de verwerking van de gegevens.

In geen geval worden gegevens rechtstreeks overgedragen aan wetshandhavingsautoriteiten buiten Nederland.

Juridische grondslag:

• Artikel 6, lid 1, sub c) van de RGPD
• Artikel 6, lid 1, sub f) van de RGPD

Gegevensverwerking bij het bezoeken van onze website

1. Logbestanden

Bij het bezoeken van onze website verzamelt PaComer, om technische redenen, de zogenaamde toegangsgegevens en slaat deze op in een logbestand (bekend als logfile). Naast het IP-adres worden in het logbestand de naam van de bezochte pagina, de gegevens waartoe toegang is verkregen, de datum en tijd van het bezoek, de hoeveelheid overgedragen gegevens, informatie over het succesvol bezoeken, het type en de versie van de browser, het besturingssysteem, de URL van de verwijzer (de pagina die eerder is bezocht) en de provider die het verzoek uitvoert, opgeslagen.

Juridische grondslag: artikel 6, lid1, sub f) van de RGPD.

Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden. De logbestanden worden automatisch verwijderd na twee (2) maanden na verzameling. Voorafgaand hieraan wordt het IP-adres geanonimiseerd en alleen voor administratieve (technische) en veiligheidsdoeleinden opgeslagen. Het verzamelen van de gegevens is alleen nodig voor de technische werking van onze website.

2. Cookies en pixels

Bij uw bezoek aan onze website en het gebruik van de diensten die u vanaf daar kunt benaderen, maken we naast logbestanden ook gebruik van zogenaamde cookies en vergelijkbare technologieën (bijvoorbeeld pixels). U kunt meer details vinden over de cookies en technologieën die worden gebruikt wanneer u onze website bezoekt, over de duur van de opslag en over hoe u de verzamelde gegevens kunt verwijderen in het privacyvoorkeuren gedeelte. Houd er rekening mee dat het algemeen uitschakelen van cookies het functioneren van de website kan beperken.

We onderscheiden de volgende soorten cookies:

2.1 Strikt noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn essentieel voor het functioneren van de website en kunnen niet worden uitgeschakeld in de systemen. U kunt meer informatie vinden in het privacyvoorkeuren gedeelte.

Juridische basis: artikel 6, lid 1, sub f) van de RGPD.

2.2 Cookies voor prestaties

Deze cookies stellen ons in staat om de weergaven en bezoeken aan onze website te analyseren, om zo de prestaties ervan te meten en te verbeteren. Alle informatie die door deze cookies wordt verzameld, is geaggregeerd en dus anoniem. U kunt meer informatie vinden in het privacyvoorkeuren gedeelte.

Juridische basis: artikel 6, lid 1, sub a) van de RGPD.

2.3 Functionele cookies

Deze cookies geven ons de mogelijkheid om uitgebreide functionaliteiten en personalisatie-opties te bieden. Deze kunnen door ons worden ingesteld of door derden die diensten leveren die we op onze pagina’s gebruiken. U kunt meer informatie vinden in het privacyvoorkeuren gedeelte.

Juridische basis: artikel 6, lid 1, sub a) van de RGPD.

2.4 Cookies voor marketingdoeleinden

Onze adverterende partners kunnen deze cookies instellen op onze website. Deze bedrijven kunnen ze gebruiken om een profiel van uw interesses op te stellen en u relevante advertenties te tonen van andere websites. Ze slaan geen persoonlijke gegevens direct op; ze zijn echter gebaseerd op een unieke identificatie van uw server en internetverbindingapparaat. U kunt meer informatie vinden in het privacyvoorkeuren gedeelte.

Juridische basis: artikel 6, lid 1, sub a) van de RGPD.

3. Plugins
Op onze website maken we gebruik van plugins waarmee doorgaans interactie wordt aangegaan met andere diensten of websites (plugin-providers). We gebruiken Shariff (Shariff Wrapper), waarmee u kunt beslissen of en wanneer gegevens naar de desbetreffende netwerkexploitanten worden verzonden. Alleen door actief op de knop te klikken (vrijwillig), maakt de browser een verbinding met de servers van het betreffende netwerk.

Het is vermeldenswaard dat PaComer, wat betreft het gebruik van plugins, alleen verantwoordelijk is voor het verzamelen van het IP-adres. De verdere verwerking van de gegevens, evenals de duur van de opslag, is de verantwoordelijkheid van de providers, in overeenstemming met de gegevensbescherming.

Juridische basis: artikel 6, lid 1, sub a) van de RGPD.

De pluginprovider gebruikt, indien van toepassing, naast het IP-adres dat door ons wordt verzameld, uw persoonlijke gegevens (in het bezit van de provider) voor het uitvoeren van reclame (ook voor derden), marktonderzoek of het organiseren van hun eigen website, en om andere gebruikers van het desbetreffende netwerk te informeren over uw activiteit op onze website. In dit geval treedt de provider ook op als verwerkingsverantwoordelijke, zoals bepaald in het privacybeleid, omdat wij vanaf het moment dat u op de desbetreffende knop klikt, geen kennis hebben over de mate waarin de provider de verzamelde gegevens gebruikt. U kunt meer informatie krijgen over het doel en de omvang van de gegevensverwerking door de pluginprovider, evenals informatie over hoe u uw rechten op dit gebied kunt uitoefenen (bijvoorbeeld toegang en bezwaar), in de volgende informatie over gegevensbescherming.

U kunt hier de details vinden over de plugins en privacybeleid van de volgende providers:

Facebook: https://www.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=data_policy_redirect&entry=0
Instagram: https://privacycenter.instagram.com/policy/?entry_point=ig_help_center_data_policy_redirect
Pinterest: https://policy.pinterest.com/es/privacy-policy
Twitter: https://twitter.com/es/privacy
Youtube: https://policies.google.com/privacy?hl=es

Gegevensverwerking afkomstig van het gebruik van de website

1. Registratie en gebruik van mijn PaComer-account

Bij het openen van een account bij het plaatsen van uw eerste bestelling verzamelen we de volgende gegevens:

• Registratiegegevens (bijvoorbeeld naam en achternaam, adres, e-mailadres); inloggegevens (e-mailadres, wachtwoord); klantgegevens (factuuradres, verzendadres); verbindingsgegevens (IP-adres).

We verwerken deze gegevens om u toegang te geven tot uw gebruikersaccount (mijn PaComer). De inloggegevens worden gebruikt om uw klantaccount te verifiëren. In uw mijn PaComer-account kunt u uw bestellingen bekijken en uw gegevens en instellingen beheren. Opties zijn onder meer het selecteren van uw voorkeuren voor verzending, betalingen en nieuwsbriefabonnementen, en het controleren van uw bestelgeschiedenis.

Juridische basis: artikel 6, lid 1, letter b) RGPD.

De gegevens worden niet doorgegeven aan onbevoegde derden. We bewaren deze gegevens gedurende de periode dat het klantaccount (mijn PaComer) open blijft, tenzij u ons vraagt deze eerder te verwijderen en er geen wettelijke verplichting tot bewaring of opslag is. De verstrekking van de eerder genoemde persoonsgegevens is contractueel voorzien, aangezien anders het gebruik en het beheer van het klantaccount niet mogelijk zou zijn.

2. Bij bestellingen

betalingsverwerking en leveringen behandelen we de volgende gegevens:

• Klantgegevens (bijvoorbeeld naam, e-mailadres, factuuradres, verzendadres, telefoonnummer, klant-ID); inloggegevens (IP-adres); betaalgegevens (bijvoorbeeld betaalinformatie).

Bij een aankoop verwerken we uw gegevens om met behulp van de verstrekte informatie de bestelling te initiëren en te verwerken, de productselectie aan te passen aan uw smaak en voorkeuren, en relevante aanbevelingen te doen.

Juridische grondslag: artikel 6, lid 1, onder b) RGPD.

De gegevens worden niet gedeeld met onbevoegde derden. We delen de bezorgadresinformatie met logistieke bedrijven en door ons aangewezen verzendserviceproviders (zie sectie Logistiek en Verzending). De verzamelde gegevens worden bewaard voor de uitvoering van het contract gedurende de looptijd van de contractuele relatie, tenzij u ons verzoekt deze eerder te verwijderen. Ze worden echter minimaal bewaard tot het verstrijken van de garantieperiode. Na afloop van deze termijn bewaren we de informatie over de contractuele relatie volgens de handels- en belastingwetgeving gedurende de wettelijk vastgestelde periode.

2.1) Logistiek en verzending

Om onze klanten op de hoogte te houden van de status van hun zending, verstrekt PaComer de betreffende koeriersbedrijven het e-mailadres en, indien verstrekt, het telefoonnummer van de klant (alleen voor leveringen via transporteurs), waardoor de status van de zending kan worden gecontroleerd. In dit opzicht streeft PaComer naar een evenwichtige relatie tussen de belangen van de klant en die van henzelf, met name met betrekking tot de koeriersbedrijven die op hun beurt verplicht zijn om persoonsgegevens maximaal te beschermen en deze alleen te gebruiken om de klant informatie over de verzending te verstrekken. Meer details over de logistieke bedrijven en de door ons aangewezen verzenddiensten zijn te vinden op onze website.

Juridische basis: artikel 6, lid 1, onder f) RGPD.

2.2) Betaling verwerking

Según de gekozen betaalmethode, wordt de betalingsinformatie doorgegeven aan de bijbehorende betaalprovider. Voor creditcardbetalingen werken we samen met een gespecialiseerde provider met PCI DSS-certificering, waarmee we een verwerkingsovereenkomst hebben gesloten.

Juridische basis: Artikel 6, lid 1, onder b) RGPD.

U kunt te allen tijde de details over de providers waarmee we werken raadplegen, evenals degenen die optreden als gegevensverwerkers en deels verantwoordelijk zijn voor gegevensbescherming, door te mailen naar info@pacomertraiteur.nl.

We bewaren deze gegevens gedurende de periode dat uw klantaccount open blijft (mi PaComer), tenzij u eerder om verwijdering verzoekt en er geen wettelijke verplichting is tot bewaring of opslag. De verstrekking van de hierboven genoemde persoonsgegevens is contractueel voorzien, aangezien anders het gebruik van het klantaccount en het beheer ervan niet mogelijk zou zijn.

Wat betreft de duur van de opslag van de verschillende gegevens, vragen wij u contact op te nemen met de betreffende provider.

2.3) Fraudepreventie

PaComer gebruikt informatie over verdachte aankoopprocessen (bijvoorbeeld gelijktijdige bestellingen van verschillende producten op hetzelfde adres via verschillende klantaccounts) met als doel wanbetaling te voorkomen en onze klanten te beschermen tegen misbruik van hun account en identiteit. Deze risicobeoordeling, waarbij de waarschijnlijkheid van fraude wordt geanalyseerd, houdt onder andere rekening met of het eindapparaat is verbonden met verschillende servers; of het eindapparaat frequent wisselende geografische referenties toont; het aantal transacties dat via het eindapparaat wordt uitgevoerd, en of het een proxyverbinding gebruikt.

Hiervoor worden de volgende gegevens verwerkt:

• Klantgegevens (naam, achternaam, e-mailadres); facturatiegegevens (factuuradres, verzendadres, betaalinformatie, klant-ID); verbindingsgegevens (IP-adres, serverinformatie).

Juridische basis: artikel 6, lid 1, letter f) RGPD.

Wat betreft de economische transacties is PaComer wettelijk verplicht om bijzondere bescherming te bieden voor de authenticatie van de klant (3DS2), inclusief de versleutelde verzending van betaalinformatie naar de desbetreffende banken.

Juridische basis: artikel 6, lid 1, letter c) RGPD.

3. Beoordeling van sanctielijsten

Conform de wetgeving van de Europese Unie is PaComer verplicht om te voorkomen dat goederen worden verzonden naar personen die zijn opgenomen in sanctielijsten (personen, groepen of terroristische organisaties). Hiervoor worden de namen en factuuradressen vergeleken met de sanctielijsten. De gegevens worden niet voor andere doeleinden behandeld dan voor de raadpleging zelf.

Juridische basis: artikel 6, lid 1, letter c) RGPD.

4. Voorkeursproducten

En verband met uw Mi PaComer-account en uw bestellingen, slaan we informatie op waaruit we uw productvoorkeuren afleiden, zodat we u een comfortabelere en aangenamere winkelervaring kunnen bieden. Indien gewenst kunt u de verwerking van de bijbehorende gegevens en de instellingen aanpassen via uw Mi PaComer-account. Met dit doel worden alleen de volgende gegevens verwerkt:

• Klantnummer, bestelgeschiedenis, voorkeur voor verzendservices, favoriete betaalmethoden.

Juridische basis: artikel 6, lid 1, letter f) RGPD.

De gegevens worden niet doorgegeven aan onbevoegde derden. We bewaren deze gegevens gedurende de periode dat het klantaccount open blijft (Mi PaComer), tenzij u ons vraagt deze eerder te verwijderen. De verstrekking van de bovengenoemde gegevens is noch contractueel noch wettelijk voorzien.

5. Aankoopgedrag en profilering

We willen u een uitstekende winkelervaring bieden wanneer u onze website gebruikt en u individueel aangepaste aanbiedingen en speciale campagnes presenteren op basis van uw zoekopdrachten en aankopen. Hiervoor analyseren we het koop- en gebruiksgedrag op onze website en verwerken we intern gegevens zoals klantnummer, gezochte of gekochte artikelen, bijbehorende winkelwagen en de voortgang van de bestelling. Het resultaat van deze analyses heeft geen juridische gevolgen of negatieve effecten voor u. U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het opstellen van dit profiel.

Rechtsgrondslag: artikel 6, lid 1, onder f) RGPD.

5.1) Spaarplan van PaComer

Wat betreft het creëren van aanbiedingen voor het spaarplan van PaComer, analyseren we uw bestelgeschiedenis en uw productvoorkeuren op onze website. Afhankelijk van de hoeveelheid en het volume van uw bestelling, kan u de aankoop van het spaarplan van PaComer worden aangeboden, zodat u speciale kortingen kunt ontvangen.

5.2) Productaanbeveling van PaComer

Dankzij de gegevens van uw mi PaComer-account en de aankopen die u hebt gedaan, kunnen wij de productselectie afstemmen op uw smaak en voorkeuren en u passende aanbevelingen doen. Bovendien zorgen we zowel voor de juiste samenstelling van de informatie als voor de voortdurende verbetering van ons serviceaanbod.

6. Klantenbeoordelingen

Met het doel klantbeoordelingen te tonen en een interne kwaliteitscontrole uit te voeren, gebruiken we op onze website de beoordelingssoftware van Google Klantenreviews. Hiermee willen we u de mogelijkheid bieden om artikelen na aankoop te beoordelen. Google bewaart geen klantgegevens uit onze database. Alleen het ordernummer, het bestelnummer, het klantnummer en het e-mailadres worden doorgegeven.

Rechtsgrondslag: artikel 6, lid 1, onder a) RGPD.

7. Verlanglijst

U kunt een verlanglijst maken met de producten die u selecteert. We slaan deze gegevens en producten op in uw klantenaccount, indien u bent ingelogd. De gegevens worden uitsluitend gebruikt om uw verlanglijst te maken en beschikbaar te houden voor u.

Rechtsgrond: artikel 6, lid 1, onder b) RGPD.

Verwerking van gegevens bij communicatie met klanten

1. Nieuwsbrief

Indien u zich abonneert op onze elektronische nieuwsbrieven, verwerken we uitsluitend uw e-mailadres. Deze gegevens worden alleen gebruikt om u periodiek informatie te sturen over producten en campagnes van PaComer die verband houden met de door u geselecteerde interessegebieden.

Rechtsgrond: artikel 6, lid 1, onder a) RGPD.

Voor het beheren van de nieuwsbrieven gebruiken we web-beacons, ook wel webbakens genoemd, evenals tracking-pixels of volgpixels. Hiermee kunnen we controleren of u de nieuwsbrief hebt ontvangen, of u deze hebt geopend en of u op de links erin hebt geklikt. Met de verzamelde gegevens stellen we een gebruikersprofiel op om de nieuwsbrief aan te passen aan uw individuele interesses. Door middel van deze tracking koppelen we in sommige gevallen deze gegevens aan de acties die u op onze website hebt uitgevoerd.

Rechtsgrond: artikel 6, lid 1, onder a) RGPD.

De gegevens die u ons verstrekt wanneer u zich abonneert op onze nieuwsbrieven, worden niet aan ongeautoriseerde derden doorgegeven. De tool waarmee we de nieuwsbrieven maken, wordt echter geleverd door een externe provider, met wie we een overeenkomst hebben gesloten over de verwerking van bestellingsgegevens.

U kunt de details over onze providers opvragen door een e-mail te sturen naar info@pacomertraiteur.nl.
U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief en daarmee bezwaar maken tegen de verwerking van bovengenoemde gegevens. U kunt ook contact opnemen met onze klantenservice, zonder dat dit kosten met zich meebrengt, behalve de transmissiekosten volgens de basistarieven. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking waarvoor u toestemming hebt gegeven tot de datum van uw bezwaar, blijft onaangetast. Als u geen automatische analyse en evaluatie van uw gebruikersgedrag met betrekking tot de nieuwsbrieven wenst, dient u contact op te nemen met de nieuwsbriefdienstverlener. In dit opzicht worden de gegevens opgeslagen gedurende de periode dat u geabonneerd bent op de nieuwsbrief. Na het opzeggen van het abonnement slaan we de gegevens alleen op voor statistische en anonieme doeleinden. Het verstrekken van persoonlijke gegevens is noch contractueel noch wettelijk vereist. Als het e-mailadres echter niet wordt verstrekt, is het verzenden en ontvangen van de nieuwsbrieven niet mogelijk.

2. Facebook en Google Custom Audience

Met het abonnement op onze nieuwsbrief heeft u de mogelijkheid om deel te nemen aan het Custom Audience- of Customer Match-marketingprogramma op bepaalde webpagina’s. Op deze manier kunnen we contact met u opnemen via sociale media, uw voorkeuren voor producten beter begrijpen en, indien van toepassing, gerelateerde advertenties invoegen op basis van uw interesses. Dit vereist specifieke toestemming en gebeurt niet automatisch bij registratie voor onze nieuwsbrief. Het verzamelde e-mailadres wordt vooraf versleuteld en verzonden naar de volgende ontvangers die als onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijken optreden. Als u geen account heeft bij een van deze providers, wordt uw e-mailadres automatisch verwijderd.

Rechtsgrondslag: artikel 6, lid 1, onder a), RGPD.

Details over gegevensbescherming vindt u op:

https://policies.google.com/privacy?hl=es

https://www.facebook.com/about/privacy

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens via e-mail of via ons gegevensbeschermingsportaal, onverminderd de rechtmatigheid van de gegevensverwerking waarvoor u toestemming heeft gegeven tot de datum van uw bezwaar.

3. Beschikbaarheid van producten – melding

U heeft de mogelijkheid om per e-mail op de hoogte gehouden te worden van de beschikbaarheid van bepaalde producten. Hiervoor sturen wij u, op uw verzoek, een eenmalige melding wanneer het door u gewenste product weer beschikbaar is. Als het product na enkele weken nog steeds niet beschikbaar is, laten wij u dit weten en raden wij u soortgelijke producten of kortingsbonnen aan.

Rechtsgrondslag: artikel 6, lid 1, onder a), RGPD.

De gegevens worden niet aan derden verstrekt. Het e-mailadres dat wij voor dit doel verzamelen, wordt na 95 dagen automatisch uit de lijst van productbeschikbaarheid verwijderd.

4. Marketing (e-mail)

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen en alleen als u een contract met PaComer afsluit en dus uw e-mailadres opgeeft, heeft PaComer het recht om dit adres te gebruiken om u directe reclame te sturen over producten of diensten die vergelijkbaar zijn met degene die u heeft gekocht. U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw e-mailadres, zonder dat hier kosten aan verbonden zijn, behalve de kosten voor verzending volgens de standaardtarieven. U kunt op elk moment contact opnemen met onze klantenservice om u af te melden.

Uw rechten

U heeft te allen tijde het recht om te verifiëren of wij uw persoonlijke gegevens verwerken bij PaComer en u heeft het recht om te weten welke gegevens dit zijn. Ook kunt u uw recht op rectificatie, annulering en beperking van de gegevens die wij verwerken uitoefenen. U kunt ook te allen tijde uw recht op bezwaar tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens uitoefenen, uw toestemming voor gegevensverwerking intrekken of de overdracht van uw gegevens aanvragen.

Als u meer informatie nodig heeft of bezwaar wilt maken tegen de verwerking van uw gegevens, neem dan contact met ons op via e-mail info@pacomertraiteur.nl. Evenzo heeft u het recht om bij schending van uw privacy een klacht in te dienen bij de bevoegde autoriteiten. U kunt te allen tijde toegang krijgen tot ons gegevensbeschermingsportaal om uw rechten als betrokkene uit te oefenen.

Specificaties over het speciale recht op bezwaar

U heeft te allen tijde het recht om zich, om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, te verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens die op u van toepassing zijn op grond van artikel 21 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (RGPD), indien deze verwerking is gebaseerd op de bepalingen van artikel 6, lid 1, sub e) of f). We zullen de verwerking van uw persoonsgegevens stopzetten, tenzij er dwingende legitieme redenen zijn voor de verwerking die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims. Als u uw recht op bezwaar wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen via e-mail info@pacomertraiteur.nl.

Datum laatste update: 17.05.2024

*PRVP = Aanbevolen verkoopprijs aan het publiek **

*Normale prijs = De laagste prijs die het artikel in de afgelopen 30 dagen heeft gehad.